هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان خاص ترین ومتفاوت ترین تجربه ایست که مردم تابحال از کار کردن با تکنوروژی تجربه کرده اند 

امکانات ساختمان هوشمند رابه میل خودتان شخصی سازی کنید .شخصی سازی باعث تعامل بیشتر با سیستم هوشمند میشود و نتیجه ان رضایت بیشتر شماست ....در هوشمند سازی هیچ محدودیتی وجود ندارد .ما تلاش نموده ایم که قابلیت  امکانات جدیدی را به خانه اضافه نمایم تا ان را بهینه تر و لذت بخش تر کنیم..برای خانه ی هوشمند اتوماسیون خانگی را ببینید

سیستم مدیریت ساختمان (سامانه مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و نظارت تجهیزات مکانیکی و  bms برای  الکترونیکیداخلساختمان نصب میشود را ببینید(

یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده ی محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیله ی یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه ها .ساختارها.سرویس ها.مدیرت و رابطه میان انهاس ..مدیرت انرژی می تواند از 10درصد الی 30درصد  کاهش هزینه در پی داشته باشد ....بازار جهانی خانه ها و ساختمان های هوشمند در چهار گروه {بازار محصولات،بازارکاربر نهایی،بازار فناوری و بازار اپلیکیشن جامیگیرد

نمونه جذیره کریستال