051-3525 4068
ساعت کاری: 9 الی 21
4)
(خط

هلدینگ ساختمانی تدینی

با ما در ارتباط باشید
info@tadayyoni.com
شماره تماس
(051) 3525 4068 :دفتر شهرک غرب​​​​​​​
​​​​​​​
تدینی
(051) 3766 3000 :دفتر سجاد

نورپردازی ساختمان

اصول نورپردازی ساختمان : همان طور;که می دانید نورپردازی;از عوامل بسیار تاثیر گذار;و چشمگیر و موثر در نمای;ساختمان ها به شمار می اید .

حتما تا کنون;تحت تاثیر نورپردازی برخی;از ساختمان ها قرار گرفته اید;در واقع نور پردازی زیبایی و عظمت;ساختمان های اداری;یا تجاری و یا;مسکونی را چندین برابر;می کند 

درواقع به دلیل این که نمای ساختمان در شب تنها با به کار بردن و استفاده از نور پردازی قابل مشاهده است نور پردازی به مسئله مهمی تبدیل شده است و امروزه بسیار از ان استقبال می گردد 

1- رنگ و شدت نور 

2-پنهان بودن منبع نور

3-هماهنگی نورها

اصول نورپردازی ساختمان :توجه به این نکته بسیار ضروری است . نورهای به کار رفته باید با نوع مصالح و متریال به رفته در ساختمان همخوانی و هماهنگی داشته باشند.

1-نور پردازی خشن 2-نور پردازی یکدست 

 3-نورپردازی از داخل و خارج