051-3525 4068
ساعت کاری: 9 الی 21
4)
(خط

هلدینگ ساختمانی تدینی

با ما در ارتباط باشید
info@tadayyoni.com
شماره تماس
(051) 3525 4068 :دفتر شهرک غرب​​​​​​​
​​​​​​​
تدینی
(051) 3766 3000 :دفتر سجاد

تماس با ما

با ما در ارتباط باشید...

دفتر سجاد
مشهد مقدس، بلوار سجاد ، خیابان نیلوفر 3، پلاک 41 ، طبقه اول
با ما در ارتباط باشید
tadayyoni.holding@gmail.com
شماره تماس
(051) 3525 4068
(4خط)
شماره تماس
(051) 3766 1000
(051) 3766 3000
دفتر شهرک غرب
مشهد مقدس، شهرک غرب ، لوار شهید رفیعی ، بین رفیعی 12-14، ساختمان تدینی
0915 50 30000
​​​​​​​0912 051 15000

مدیریت عامل روح اله تدینی