پروژه ها

خانه | پروژه ها

هتل دادگستری

مساحت عرصه : ...........................................3000 متر مبربع
​​​​​​​زیربنا :........................................................17500 متر مربع
تعداد طبقات................................................ 10 طبقه

برج مسکونی آبادگران

مساحت عرصه : ...........................................1200 متر مبربع
​​​​​​​زیربنا :........................................................8800 متر مربع
تعداد طبقات................................................ 11 طبقه

مرکز تجارت بین المللی کامپیوتر

مساحت عرصه : ...........................................700 متر مبربع
​​​​​​​زیربنا :........................................................
7500 متر مربع
تعداد طبقات................................................ 10 طبقه
پروژه مذکور با کاربری تجاری ، اداری و با سازه بتن اجرا گردیده است

هتل آباد گران کیش

مساحت عرصه : ...........................................9500 متر مبربع
​​​​​​​زیربنا :........................................................15000 متر مربع
تعداد طبقات................................................ 10 طبقه