آجر سفال ۱۵ سانتی (تیغه ای)

۱۰,۰۰۰ تومان
سفارش

این نوع آجر سفال ۱۵ سانتی (تیغه ای) از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و درنتیجه احتمال ترک و شکستگی کمتری در این نوع آجر ها دیده می شود